Rechte steektrap

Gaat recht omhoog zonder richtingsverandering noch palier. Meestal bestaande uit rechte treden. Uitzonderlijk worden de treden verdreven.


Rechte trap met palier

Gaat recht omhoog zonder richtingsverandering met palier. Komt voor bij extreem lange trappen.


Rechte trap met kwartdraaiende palier

Draait 90° door middel van een palier. De palier kan beneden, boven of in het midden geplaatst worden.


Rechte trap met dubbel kwartdraaiende palier

Draait 180° door middel van 1 of twee paliers. Indien 1 palier wordt deze meestal in het midden van de trap voorzien. Bij 2 paliers wordt er meestal 1 beneden en 1 boven geplaatst.


Kwartdraaiende trap

Draait 90°, door middel van verdreven treden. Dit betekent dat de trap blijft stijgen. Door treden draaiend te verdrijven bekomt men normaliter een gebogen buitentrapboom. Het eerste gedeelte van de trapboom is bol en het tweede gedeelte is hol. Indien er een balustrade is aan deze zijde volgt deze steeds de vorm van de trapboom. Om het loopoppervlak van de treden in de draai te vergroten, kan men op het recht gedeelte reeds treden verdrijven.


Dubbel kwartdraaiende trap

Draait 180°, door middel van verdreven treden. Dit betekent dat de trap blijft stijgen. Men kan ofwel 1 maal 180° draaien (meestal in het midden van de trap) ofwel 2 maal 90° (meestal beneden en boven). Waar de treden draaiend verdreven worden krijgt men normaliter opnieuw aan de buitenzijde een gebogen trapboom.


Driekwartdraaiende trap

Draait 270°, door middel van verdreven treden. Dit betekent dat de trap eveneens blijft stijgen. Waar de treden verdreven zijn, bekomt men normaliter opnieuw een gebogen buitentrapboom.

Treden


Binnenkort meer uitleg.

L-trede Z-trede
T-trede Z-trede
Z-trede Z-trede

Leuningen en balustrades


Binnenkort meer uitleg.