De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.houtcomfort.be. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u het volgende:

Automatisch geregistreerde informatie - Statistieken 

Deze website kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de pagina's die u bezoekt op de website of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Ook kunnen tijdens een bezoek aan deze website automatisch 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de website te verbeteren. Met de meeste browsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt.


Intellectuele eigendommen

De teksten, beelden, data, databanken, software, namen, handels- en domeinnamen, merken, logo's zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Houtcomfort bvba of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Houtcomfort bvba de op, en via, deze website aangeboden informatie te verspreiden, te wijzigen, openbaar te maken, te verkopen of over te dragen aan derden. 


Informatie op de website

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden bevatten. Houtcomfort bvba staat niet in voor de nauwkeurigheid van deze informatie. Houtcomfort bvba is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze zouden voorkomen op de website. Houtcomfort bvba behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. 


Links

Deze website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Houtcomfort bvba heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud ervan. Het plaatsen van links door Houtcomfort bvba houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites. 


Geschillen

Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.